1,660,244 ผู้เข้าเยี่ยมชม
เมนู
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน PTT
โครงการของโรงเรียน

โครงการ

1. โครงการวิธีพุทธ

2. โครงการเผยแพร่ส่งเสริมวันสำคัญ

3. โครงการรักการอ่าน

4.โครงการเผยแพร่และส่งเสริมวันสำคัญ

5.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

6.โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด

7.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

8.โครงการรักการอ่าน

9.โครงการห้องเรียน Ict

10.โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง

12.โครงการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

13.โครงการหลักสูตร53

14.โครงการปฐมวัยก้าวหน้า พัฒนารอบด้าน

15.โครงการค่ายพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย

16.โครงการส่งเสริมสุขภาพตามนโยบายกรุงเทพมหานคร

17.โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

18.โครงการโรงเรียนกรุงเทพปลอดยาเสพติด

19.โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี

20.โครงการว่ายน้ำเป็น

21.โครงการโรงเรียนคุ้มครองสิทธิเด็ก

22.โครงการสหการร้านค้า

23.โครงการกิจกรรม  5  ส

24.โครงการประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน

25.โครงการปะติมากรรมกระดาษรีไซเคิล

26.โครงการเด็กไทยไร้พุง

27.โครงการมาตรการความปลอดภัย

28.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

29.โครงการนิเทศภายใน

30.โครงการวิจัยเพื่อการเรียนรู้

31.โครงการผลิตสื่อ

32.โครงการพัฒนาบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

33.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร

34.โครงการอบรมสัมนาบุคคลากรและศึกษาดูงาน

35.โครงการพัฒนาระบบเตรียมการประเมินภายในและภายนอก

36.โครงการงบประมาณ

37.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

38.โครงการบ้าน วัด  โรงเรียน

39.โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

40.โครงการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

41.โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

42.โครงการโครงการออมทรัพย์

43.โครงการโภชนาการ

44. โครงการกำจัดยุงลาย

 

 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8กลุ่มสาระ  

 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

 6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

 

เวลาในขณะนี้
เข้าระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
โรงเรียนในสังกัดเขตบางกอกใหญ่
โรงเรียนวัดท่าพระ
โรงเรียนวัดนาคกลาง
โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
Mp3 Player
Mp3 Player